ATP - Adenozynotrójfosforan
Napisał: Administrator dnia 09/08/14

ATP czyli Adenozynotrójfosforan powstaje z połączenia ADP z resztą fosforanową.
Jest to bezpośrednie źródło energii dla mięśni, podczas braku ATP nie może dojść do skurczu mięśnia.

Mięśnie zawierają około 25mmol ATP/Kg suchej masy, taka ilość zostaje zużyta przez pierwsze sekundy pracy, dlatego ATP musi być na bieżąco odnawiane poprzez łączenie się ADP i reszty fosforanowej.

Reszta fosforanowa zostaje zabrana z Fosfokreatyny przyłączona do ADP w wyniku czego powstaje ATP oraz wolna kreatyna.

ATP powstaje również poprzez glikolizę beztlenową lub poprzez metabolizm tlenowy .