ADP --Adenozynodifosforan
Napisał: Administrator dnia 09/08/14

Adenozynodifosforan

Powstaje po zużyciu wiązania wysokoenergetycznego ATP
Reszta fosforanowa Fosfokreatyny jest przenoszona przy udziale enzymu kinazy kreatynowej na ADP, wyniku czego powstaje ATP i wolna kreatyna.

W skrócie, w połączeniu z fosfokreatyną służy do odnowy ATP.